V termínu 29.4.-1.5.2022 proběhlo v Ralsku - Mimoni soustředění psovodů a prověrky praktického nasazení - sutiny, pořádané SZBK ČR. Hlavním lektorem a zkušebním komisařem byl vrchní komisař ve společnosti Hasičský záchranný sbor ČR por. Mgr. Petr Klega. Úspěšné ukončení této prověrky je jednou ze dvou možností, jak postoupit k Atestům Ministerstva vnitra ve specializaci sutin. Kdo se může takovéto prověrky zúčastnit? Žadatelé musí splňovat všechny dané podmínky, musí být přezkoušeni odbornou kynologickou komisí a být připravení k absolvování atestačních zkoušek.

Soustředění bylo třídenní, kdy přezkoušení probíhalo hned v pátek a to reálným povoláním k dennímu a poté nočnímu prohledávání sutiny. Terény byly postavené dle zkušeností z praxe, která je někdy závratně daleko od našich modelových situací na tréninku. O tom se přesvědčili všichni zúčastnění. Ze všech přezkoušených psovodů postoupili do nočního provádění prověrky pouze dva týmy, kteří tady bohužel nenašli všechny figuranty a tím nesplnili podmínky pro úspěšné ukončení prověrky.

Ze sedmi nasazených týmů v prověrkách PPN-Sutina neuspěl tedy nikdo , ale přesto jsme jako brigáda pyšní na to, že ze sedmi zúčastněných psovodů byly tři týmy z naší ZBK MSK a to i navzdory tomu, že v našem kraji ani nejbližším okolí nemáme klasickou sutinu, kde by bylo možné intenzivně trénovat a připravovat se tak i v ideálních podmínkách zbořených domů. V každém případě všichni získali zkušenosti a informace z praxe nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní členy brigády.

Děkujeme nasazeným psovodům Radmila Dofková, Júlia Bukovinská, Martina Dostalova a figurantům Libor Juřík a Libor Skýpala za reprezentaci naší brigády.

Vloženo: 05.05.2022

Hlavní partneři