Týdenní výcvik sutinového a plošného vyhledávání osob na Spáleništi 2021