Způsob přijímání nových členů

Záchranářský výcvik není záležitostí nějaké elitní skupinky lidí. Od nových členů ale rozhodně vyžaduje sportovního ducha a výrazný smysl pro týmovou práci.

Není stanoven žádný výběr plemen přednostně použitelných v záchranářském výcviku a nejsou stanovena ani žádná omezující kritéria pro zájemce o tento druh výcvikové činnosti. Koho záchranářský výcvik nějakým způsobem oslovuje, měl by si jej prakticky vyzkoušet. A kde jinde, než v kolektivu lidí zapálených pro tento druh výcviku. Na severu Moravy funguje výcvik záchranných psů již od roku 1972.


Přihláška čekatele ke stažení

Přihláška čekatele ke stažení


S jakým psem?

Pro záchranářský výcvik nejsou předurčena ani preferována žádná speciální plemena psů, jedná se o příslušníky mnoha ras, často i křížence. Vždy se však jedná o dostatečně temperamentní jedince s vyrovnanými povahami, pevnými nervy, dobrým fyzickým fondem a s výraznými dispozicemi pro pachové práce. Není tedy rozhodující přicházet do kolektivu se psem s průkazem nebo bez průkazu původu, nehraje roli ani velikostní ráz, protože v záchranných družstvech se vyskytují i malá plemena. Mnohem důležitější je jejich schopnost komunikace s lidmi, neagresivita a tolerance k ostatním živým tvorům. V brigádě máme mnoho plemen a jejich úspěšnost je převážně přímo úměrná času, který dokáže jejich psovod do výcviku investovat. A proto, pokud Vás výcvik záchranářského psa oslovuje, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás mezi námi přivítáme.

Jaký člověk?

Činnost kynologa-záchranáře přináší často dost odlišné situace, než si adept představuje. Každopádně však vyžaduje obětavost, houževnatost, velkou porci odříkání, tvrdé dřiny a odhodlání být prospěšný druhým. Přináší někdy dost těžké okamžiky, náročné nejen fyzicky, ale hlavně psychicky. Kromě dokonalé znalosti výchovy psů a jejich výcviku je od psovoda vyžadována celá řada dalších znalostí a dovedností, které provázejí práci záchranáře: znalost první pomoci, zacházení s motorovými vozidly, motorovými čluny, sněžnými skútry, motorovými pilami, zacházení s lany a uzly, znalost slaňování z vrtulníků apod. Především je však vždy vyžadováno zapálení pro věc, pro záchranářskou činnost a ochota k poznávání problémů souvisejících s prací kynologa-záchranáře. Je vítán každý, koho neoslovil dril běžných městských cvičišť a je ochoten pro záchranářský výcvik něco obětovat. Odměnou je soužití v kolektivu stejně smýšlejících lidí, řada skvělých zážitků se svým psem, desítky nových kamarádů, na které je možno se vždy spolehnout, a stále se rozšiřující škála vzpomínek na nezapomenutelné akce.

Kam se obrátit?

Pro budoucí zájemce o záchranářský výcvik jsou instruktoři Moravskoslezské záchranné brigády připraveni zodpovědět jakýkoli dotaz ohledně výcviku jejich psa a pomoci v přípravě na zkoušku záchranářské způsobilosti (ZZZ), kterou působení v záchranářském zkušebním řádu začíná. Tato zkouška má hlavně za cíl prověřit, je-li přezkušovaný pes pro tento druh výcviku vůbec vhodný.
Práva a povinnosti člena ZBK MSK s účinností od 11.12.2022

Práva a povinnosti člena ZBK MSK se řídí dle stanov SZBK ČR a dle těchto bodů:

  1. Člen má právo využívat vybavení brigády na základě dohody s hospodářem brigády. Každá zápůjčka bude proti podpisu.

  2. Člen nesmí využívat jméno brigády, brigádní materiál, či brigádou zajištěné výcvikové lokality a terény k soukromým aktivitám pod hlavičkou ZBK MSK bez předchozí domluvou s výborem ZBK MSK.

  3. Člen má povinnost odpracovat 12 brigádnických hodin za jeden kalendářní rok ve prospěch ZBK MSK nebo poskytnout náhradní finanční plnění ve výši 200 Kč za každou neodpracovanou hodinu. Nelze odpracovat hodiny za jiného člena nebo čekatele ZBK MSK.

  4. Člen má povinnost se aktivně zúčastňovat akcí brigády a podílet se na jejich zajišťování.

  5. Na brigádních akcích nesmí člen požadovat žádné finanční náhrady od ostatních členů (např. za zorganizování a průběh akce, vedení výcviku, pohonné hmoty apod.). Všechny náhrady spojené s brigádní aktivitou může člen požadovat po ZBK MSK a vždy je musí dopředu konzultovat s výborem ZBK MSK.

 

Podmínky pro přijetí nových čekatelů a jejich práva a povinnosti v ZBK MSK s účinností od 11.12.2022

Čekatelem se může stát každý, kdo splňuje podmínky stanov SZBK ČR a podmínky popsané v těchto bodech:

  1. Žadatel o čekatelství je povinen vlastnit psa.

  2. Žadatel o čekatelství musí mít splněnou jakoukoliv zkoušku, kterou byla prověřena poslušnost a ovladatelnost psa se zápisem zkoušky nebo přezkoušen výcvikářem v rozsahu těchto zkoušek. Pokud není v brigádě ustanovena funkce výcvikáře, pak přezkoušení může provést výborem brigády pověřená osoba, která má splněné zkoušky dle MZŘ IRO na úrovni stupně B, nebo dle NZŘ na úrovni stupně 2. Pro speciální práce musí pes umět štěkat na povel.

  3. Čekatel je povinen zúčastnit se minimálně 30 % oficiálně vypsaných speciálních tréninků, zúčastnit se minimálně 30 % oficiálně vypsaných tréninků poslušnosti a zúčastnit se minimálně 30 % z celkového počtu ukázek a podobných akcí brigády.

  4. Čekatel nesmí využívat brigádní materiál, či brigádou zajištěné výcvikové lokality a terény bez vědomí a schválení výborem ZBK MSK.

  5. Přijímání nových čekatelů je vždy 2x ročně, a to v měsíci březnu a září.

 

Nedodržení daných povinností člena/čekatele brigády je považováno za hrubé porušení interních směrnic ZBK MSK a stanov SZBK ČR a podléhá kárným opatřením.

Hlavní partneři ZBK MSK