Záchranná brigáda kynologů
Moravskoslezského kraje

Aktuality

Školení zdravovědy pro psovody záchranných týmů ZMK MSK

Školení zdravovědy pro psovody záchranných týmů ZMK MSK

Dne 8.6.2018 proběhlo školení zdravovědy pro psovody záchranných týmů ZBK MSK na stanici RZP Nový JIčín.

Vloženo: 15.06.2018
Zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu  RH FL E, A  13.5.2018 Hadinka

Zkoušky dle Mezinárodního zkušebního řádu RH FL E, A 13.5.2018 Hadinka

Zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu v plošném vyhledávání pohřešovaných osob.

Zkoušky probíhaly v mimořádně náročných terénech Hadinky a Libavé. 
Nastoupilo celkem 8 psovodů, 5 do základního stupně RH FL E, 3 do kategorie RH FL A.
Všichni psovodi i přes extrémní náročnost terénů byli úspěšní a potvrdili tak připravenost a kondici jak svou, tak svého čtyřnohého parťáka.
Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Výcvikové soustředění /plocha/ Hadinka - Vítkov 11.5 - 13.5.2018

Výcvikové soustředění /plocha/ Hadinka - Vítkov 11.5 - 13.5.2018

Velmi náročný vikend s proměnlivým počasím - chvíli svítilo sluníčko a chvíli lilo jako z konve. Bouře nás vždy zastihla v terénu .... někomu napršelo i do auta.... Ale s humorem a dobrou náladou se vše zvládlo. 

Poslušnost pejsků se cvičila u chaty, překážky jsme měli k dispozici na krásně posečené louce a plochy ke štěkání sic v kopcovitém terénu byly všude v okolí chaty. Každý si zacvičil. Večer se podařilo si opéct i špekáčky a posedět u táboráku. 

SUPER AKCE !

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Ukázka v MATEŘSKÉ ŠKOLE a Tessie

Ukázka v MATEŘSKÉ ŠKOLE a Tessie

Tessie má složeny zkoušky nejen jako pes záchranář, ale má i osvědčení canisterapeutického psa. Občas navštívíme děti ve školce a ukáže jim co pejsek umí. Děti ji za odměnu hladí a na závěr malují obrázky. Téma první pomoc a ošetření zraněného člověka je nedílnou součástí psovoda záchranáře a tak si děti zkouší např. obvazovou techniku a seznamují se zdavotním materiálem. Někdy obvazujeme děti a jindy je Tessinka vzorný pacient.

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Zkoušky dle Národního zkušebního řádu 5.5 a 6.5.2018

Zkoušky dle Národního zkušebního řádu 5.5 a 6.5.2018

Členové naší záchranářské brigády se zúčastnili zkoušek, které  pořádala brigáda kynlogů ze Zlína na Bystřičce /u Vsetína/ . 

Zkoušku dle Národního zkušebního řádu ZZZ úspěšně složila Martina Dostálová a  Ejdží /pro Ejdžího první záchranářská zkouška !!! /.

Náročnější zkoušku, kde již pejsek a psovod musí mít absolvovanou základní zkoušku ZZZ /takzvanou vztupní zkoušku/ absolvovali dva naše týmy:  ZTV1 Libor Juřík a Jessie, Alice Wludyková a Jackie . Zkouška ZTV1 se skládá z poslušnosti, překážek a vyhledání v ploše - terénu, kde pes má dva terény s celkovým počtem 3 hledaných osob. Další náročnou zkoušku složila Martina Dostálová s Cheekym ZTV2 - zde musela dvojice absolvovat poslušnost, překážky a vyhledání v ploše za velmi náročných podmínek i v noci. Celkem 5 pohřešovaných osob /2 osoby i ve výšce např. posed, strom,../

Všichni úspěšně zkoušky složili! Děkujeme kolegům z brigády za organizaci a poctivou přípravu terénů, panovala  přátelská atmosféra.
Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Seminář - Hluboká nad Vltavou 5.5.2018

Seminář - Hluboká nad Vltavou 5.5.2018

Naše členka čekatelka se zúčastnila poučného semináře včetně praktických ukázek  ,, Trenink zvířat - pozitivním posilováním , a jeho možnosti v chovatelské praxi" pod vedení  RNDr. Františka Šusty, Ph.D.  

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Zkouška RH-T-E sutina - Praha  28.4.2018

Zkouška RH-T-E sutina - Praha 28.4.2018

Labradorka Tessie a Martina Junaštíková úspěšně složily mezinárodní zkoušku záchranářského psa. 

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Vystoupení psovodů ZBK MSK ke Dni Země

Vystoupení psovodů ZBK MSK ke Dni Země

Účastnili jsme se vystoupení psovodů ke Dni Země, které se konalo v Ostravě Porubě na Hl. třídě.

Díky vystoupení se veřejnost dozví spousty informací o činnosti kynologů záchranářů. Na ukázce se děti seznámí s pejsky, jejich výcvikem a také jak správně k pejskům přistupovat. Na ukázkách viděli návštěvníci překonávání překážek, ukázku agility, základní poslušnost pejsků jak samostatně tak při cvičení ve velké skupině pejsků /celkem 15 pejsků/. Nechyběla canisterapie /pomocná léčebná metoda založená na kladném vlivu psa na člověka/, práce s lany  /aneb práce ve výšce- kde děti přecházely po laně ve výšce mezi stromy/, první pomoc /obvazová technika nejen na dětech, ale i na pejskovi/.  Přišlo spousty dětí z mateřských i základních škol. Na akci byli i dravci, ukázky policie, myslivosti, atd. Krásný den to byl. Těšíme se na vystoupení v roce 2019

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Soutěž záchranářských týmů Pardubice 21-22.4.2018

Soutěž záchranářských týmů Pardubice 21-22.4.2018

Závod pro záchranářské týmy - sutina, plocha /kategorie začátečníci a pokročilí/. Pořádající SDH Svítkov - Popkovice /Pardubice/

Cílem závodu bylo prověření znalostí a dovedností psovodů včetně poskytování první pomoci, práce s GPS, a připravenosti jejich psů, sehranost týmu psovod a pes. Nejlépe si vedla Zuzka Brančíková a Itera 4.misto, 8.místo Radmila Dofková a Muf, 12.místo Martina Junaštíková a Tessie /všichni v plošném vyhledávání/.  Radmila Dofková s Meggy absolvovala i závod v sutinovém vyhledávání s výsledkem 12.místo.

Akce byla skvěle zorganizovaná. 

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
ZKO Třebovice  cvičák 1.4.2018 - nové prostory k výcviku

ZKO Třebovice cvičák 1.4.2018 - nové prostory k výcviku

Výcvik základní poslušnosti, překážky a speciální dovednosti záchranářských psů

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Výcvik sutina, plocha, práce ve výškách  Hukovice 30.3 -1.4.2018

Výcvik sutina, plocha, práce ve výškách Hukovice 30.3 -1.4.2018

Cvičila se poslušnost, stopa, a hlavně se štěkalo v sutinkách a terénu. Velmi pěkný víkend.

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Zkoušky dle Národního zkušebního řádu  ZLP1 /laviny/  Rejvíz únor 2018

Zkoušky dle Národního zkušebního řádu ZLP1 /laviny/ Rejvíz únor 2018

Zkoušek se zúčastnily celkem čtyři týmy. Všichni zkoušky úspěšně dokončily. Počasí nám přálo, sněhu bylo dost!

Zkoušku ZLP1 z naší brigády složili  : Libor Juřík a Jessie , Alice Wludyková s Jackie, Martina Dostálová s CHeekym a hostem byla Lucie Čeňková s Annie.

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...
Lavinové soustředění Rejvíz Jeseníky 15.2-18.2.2018

Lavinové soustředění Rejvíz Jeseníky 15.2-18.2.2018

Chci vám kolegům moc a moc poděkovat za perfektní atmosféru, která panovala po celou dobu našeho pobytu na Orlím Vrchu. Díky za ochotu při vzájemném figurování, vedoucím družstev za nasazení, Michalovi a Liborovi za přípravu ,,bojovky" s vysílačkami a GPS a všem, co pomáhali při zkouškách. Zuzi, zhostila ses role vedoucí akce na 1*.
Děkuji za fotky, které se ke mně už dostaly (díky Marti a Radime za dokumentaci).
Věřím, že jsme si všichni krásně zacvičili, odreagovali se a odnesli si poznatky, kam a jak pokračovat dále ve výcviku.
Ještě jednou díky, jsem ráda, že jsme taková pohodová parta.

Vedoucí Martina

Vloženo: 15.06.2018 | ... číst více ...

Přejít na aktuality

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je občanským sdružením registrovaným u ministerstva vnitra jako nejpočetnější organizace v České republice zabývající se výcvikem záchranných psů.

Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje je jako pobočný spolek samostatným subjektem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky a vznikla v roce 2000 v návaznosti na vznik nového Moravskoslezského kraje. Je jednou ze 14 regionálních brigád Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, jenž je součásti Integrovaného záchranného systému.

Zaměřujeme se hlavně na výcvik sutinový (vyhledání osob v sutinách), tak i plošný (vyhledání pohřešovaných osob v terénu), v menší míře pak na lavinový a vodní výcvik. Práce týmu (psovod + pes) spočívá především v souhře a porozumění psovoda a jeho psa, ale také pochopení okolních vlivů (počasí, vítr, tlak vzduchu,…) a práce s technikou (radiostanice, GPS,…) Činnost brigády je založena na pravidelných trénincích v průběhu týdne a víkendových soustředění, konaných téměř každý měsíc. Tréninky probíhají pod vedením zkušených instruktorů.

Jsme občanské sdružení, kde si každý člen hradí výdaje za výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.

Během roku dále pořádáme několik zkoušek dle národního i mezinárodního zkušebního řádu a každoročně pak závod Memoriál Oldy Dvoroka.

V současné době disponuje Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje jedním atestovaným psovodem v kategorii „S“ sutiny a tím je Júlia Bukovinská s Amálkou.