Záchranná brigáda kynologů
Moravskoslezského kraje

Aktuality

22. - 23.10.2021 pořádáme Memoriál Oldy Dvoroka

22. - 23.10.2021 pořádáme Memoriál Oldy Dvoroka

Ve dnech 22. - 23.10.2021 pořádáme Memoriál Oldy Dvoroka - Praktický závod záchranných týmů - pátrání v ploše + zdravověda.

Olda Dvorok byl zakladatel záchranné brigády kynologů na severní Moravě a na jeho počest již proběhlo několik ročníků závodu. Letošní soutěž proběhne nikoliv formou zkoušky RH FLB, ale formou praktického závodu.

Závodu se účastní 8 týmů - v každém z nich pak dva psovodi a dva psi. Závod je koncipován jako praktický, tzn. vychází z reálných situací, které mohou nastat při pátrání po pohřešovaných osobách - práce v neznámém terénu, v noci, nutnost použití mapy či GPS, přeprava čtyřkolkou do terénu, nezbytnost první pomoci, komunikace vysílačkami atd.

Závod se koná v areálu bývalé raketové základy Leskovec - Březová, v okrese Opava. Oficiální zahájení závodu je v pátek 22.10.2021 v 18:00 hod.

Hlavními sponzory závodu jsou:

Vloženo: 06.10.2021
Sutinové cvičení v Kaznějově

Sutinové cvičení v Kaznějově

Ve dnech 25. - 26.9.2021 se členové naší brigády společně se členy SIRIUS a členy Zlínské brigády zúčastnili sutinového cvičení na jedné z nejnáročnějších sutin v ČR v Kaznějově. Těžký terén, velmi teplé počasí a denní i noční práce prověřili práci psů i psovodů , zejména těch, kteří mají před sutinovým atestem Ministerstva vnitra či sutinovou prověrkou ZBK ČR. Pro příští rok plánujeme tuto sutinu využít opět, a přes finanční náročnost i na delší dobu výcviku.

Vloženo: 30.09.2021
Týdenní výcvik sutinového a plošného vyhledávání osob na Spáleništi 2021

Týdenní výcvik sutinového a plošného vyhledávání osob na Spáleništi 2021

ZBKMSK společně s psovody ZBKZLK a Barking dogs absolvovali na konci letních prázdnin týdenní soustředění na výcvikové základně Spáleniště na Šumavě. Program se nesl v duchu náročných tréninků. Psovodi  trénovali práci v sutině, na vodě i v plochách. V ploše týmy absolvovaly hledání v sektorech i dlouhou avizaci. Nechybělo ani slaňování. Večery pak byly nabité vzděláváním psovodů. Byly připraveny přednášky o šíření pachu, práce s cadavery, topografie a práce s mapami a GPS, přednáška o PPJ, a také zdravověda a PP člověka i psa. Tímto bychom chtěli poděkovat Lukášovi Mařicovi, Michalovi Kapcalovi, Zuzce Hrubešové, Liborovi Skýpalovi a Petře Juříkové, že si pro nás tyto přednášky připravili. Zároveň děkujeme  za organizaci výcvikového týdne Radce Dofkové. 

Věříme, že jsme zase vylepšili sehranost a kvalitu práce týmů psovod a pes , a těšíme se zase na příště. 

Za ZBKMSK Libor Juřík

Vloženo: 02.09.2021
Ukázky pro dětský tábor 2021

Ukázky pro dětský tábor 2021

Ve dnech 19.7. a 9.8.2021 jsme byli požádání o ukázky pro dětský příměstský letní tábor Kunín. Ukázky byly zaměřeny na poslušnost, zdravovědu, slaňování, vodní záchranářství, povídání o pejscích a praktické cvičení, kdy děti figurovaly. Dále si děti mohly vyzkoušet, jak se cítí pejsci v postroji, když slaňují. Dětem se to moc líbilo.

Vloženo: 17.08.2021
Polsko 5.8.2021 - transport vrtulníkem

Polsko 5.8.2021 - transport vrtulníkem

Dne 5.8.2021 jsme měli možnost se zúčastnit mezinárodního tréninku s kynology záchranáři. Tentokrát jsme se posunuli zase o level výše. Po úvodním školení před letem jsme za hustého deště a výrazného větru absolvovali dvojnásobný transport (psovod, pes) vrtulníkem na místo stavební katastrofy.  Po přistání jsme nastoupili k pátrání po osobě zavalené sutí. Toto cvičení bylo zaměřeno hlavně na prověření odolnosti nervové soustavy psa i psovoda při záchranných operacích, které následují po letecké přepravě na místo neštěstí. Cvičení se zúčastnilo 25 polských, německých a českých záchranných týmů. Tímto bychom chtěli poděkovat Jezry Herma - psieEgo.pl a Wiesław Jastrzębski, že nám umožnili se tohoto tréninku účastnit.

Vloženo: 06.08.2021
Sutinový výcvik v Kaznějově

Sutinový výcvik v Kaznějově

Ve dnech 5.-6.9.2020 se naše brigáda společně se Sirius a ZKT zúčastnila sutinového tréninku v Kazněnojově u Plzně. Jde o největší sutinový trenažer v ČR. Trénink byl zaměřen převážně na pohyb po sutině, ovladatelnost psa, vysílání psa do útrob sutin a jeho samostatnost v prohledávání sutiny. Jsme velice rádi, že jsme mohli na této sutině trénovat. Je škoda, že něco takového nemáme na Moravě.

Vloženo: 07.09.2020

Přejít na aktuality

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je občanským sdružením registrovaným u ministerstva vnitra jako nejpočetnější organizace v České republice zabývající se výcvikem záchranných psů.

Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje je jako pobočný spolek samostatným subjektem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky a vznikla v roce 2000 v návaznosti na vznik nového Moravskoslezského kraje. Je jednou ze 14 regionálních brigád Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, jenž je součásti Integrovaného záchranného systému.

Zaměřujeme se hlavně na výcvik sutinový (vyhledání osob v sutinách), tak i plošný (vyhledání pohřešovaných osob v terénu), v menší míře pak na lavinový a vodní výcvik. Práce týmu (psovod + pes) spočívá především v souhře a porozumění psovoda a jeho psa, ale také pochopení okolních vlivů (počasí, vítr, tlak vzduchu,…) a práce s technikou (radiostanice, GPS,…) Činnost brigády je založena na pravidelných trénincích v průběhu týdne a víkendových soustředění, konaných téměř každý měsíc. Tréninky probíhají pod vedením zkušených instruktorů.

Jsme občanské sdružení, kde si každý člen hradí výdaje za výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.

Během roku dále pořádáme několik zkoušek dle národního i mezinárodního zkušebního řádu a každoročně pak závod Memoriál Oldy Dvoroka.