Záchranná brigáda kynologů
Moravskoslezského kraje

Aktuality

Mezinárodní meeting záchranných psů 2022

Mezinárodní meeting záchranných psů 2022

O víkendu 29.4-1.5.2022 se konal praktický závod tříčlenných družstev pod taktovkou Kynologické záchranné jednotky ČR. Členy našeho družstva ZBK MSK byla Pája Wlochová a Gree Ostraryka “Gree”, Andrea Wlochová a Atlantis Mystery of Silesia “Hippi”, David Krejčiřík a Carino Altája “Prďák. Byl to pro nás všechny první závod na jehož startu jsme se postavili vedle mnohem zkušenějších a atestovaných týmu. My si dali za úkol užít si tento závod a nasbírat nové zkušenosti. Obojí se nám myslím povedlo splnit na 100 %. V pátek po příjezdu probíhalo losování, kde jsme si vylosovali číslo 6 se začátkem v 10:15. Poté následovala volná zábava a pokec s přáteli.

Vloženo: 05.05.2022 | ... číst více ...
Prověrky praktického nasazení - sutiny 2022

Prověrky praktického nasazení - sutiny 2022

V termínu 29.4.-1.5.2022 proběhlo v Ralsku - Mimoni soustředění psovodů a prověrky praktického nasazení - sutiny, pořádané SZBK ČR. Hlavním lektorem a zkušebním komisařem byl vrchní komisař ve společnosti Hasičský záchranný sbor ČR por. Mgr. Petr Klega. Úspěšné ukončení této prověrky je jednou ze dvou možností, jak postoupit k Atestům Ministerstva vnitra ve specializaci sutin. Kdo se může takovéto prověrky zúčastnit? Žadatelé musí splňovat všechny dané podmínky, musí být přezkoušeni odbornou kynologickou komisí a být připravení k absolvování atestačních zkoušek. Soustředění bylo třídenní, kdy přezkoušení probíhalo hned v pátek a to reálným povoláním k dennímu a poté nočnímu prohledávání sutiny. Terény byly postavené dle zkušeností z praxe, která je někdy závratně daleko od našich modelových situací na tréninku. O tom se přesvědčili všichni zúčastnění.

Vloženo: 05.05.2022 | ... číst více ...
Víkendové sutinové soustředění - Londonka 22-24.4.2022

Víkendové sutinové soustředění - Londonka 22-24.4.2022

Rapšach-Londonka 22-24.4.2022 pohledem člena ZBK MSK Libora Skýpaly a objektivem fotografky Kateřina Filákové. Známe mnoho různých významných dnů v kalendáři, které každý rok pravidelně slavíme a Mezinárodní den záchranných psů rozhodně patří mezi ně. Každoročně připadá právě na 28. dubna a oslavuje záchranářské psy, s nimi i jejich psovody a všechny ostatní, kteří se na jejich výcviku podílejí. V dnešní zrychlené a občas nepřehledné době jsou právě takoví pracanti pro společnost potřební. Proto i členové Záchranné brigády kynologů Moravskoslezského kraje spolu s psovody Barking Dogs tento svátek vyrazili oslavit jak jinak než tréninkem. Tentokrát jsme využili možnost víkendového pobytu na Londonce v Rapšachu.

Vloženo: 05.05.2022 | ... číst více ...
Ukázky pro mladé hasiče z SDH Klimkovice

Ukázky pro mladé hasiče z SDH Klimkovice

Dne 26.3.2022 jsme navštívili mladé hasiče z SDH Klimkovice a uspořádali jim ukázku činnosti naší brigády i s našimi čtyřnohými kamarády. Nejprve se dozvěděli, jak se takový psovod a jeho pes cvičí. Co vše se musí naučit a kde pak může být se svými zkušenostmi užitečný. Ukázali jsem jim jak pejsci zdolávají překážky. Vyzkoušeli si jaké to je být nalezen a vyštěkán pejskem. Nakonec, z čeho měli největší radost bylo vyzkoušet si zavěšení v psím postroji, stejně jako naši pejsci, když s nimi trénujeme slaňování. Věříme, že to bylo pro děti zpestření v rámci jejich hasičského výcviku.

Vloženo: 28.03.2022
Víkendový výcvik na Rusavě 11.-13.3.2022

Víkendový výcvik na Rusavě 11.-13.3.2022

Ve dnech 11.-13.3.2022 proběhl víkendový trénink plošného vyhledávání na Rusavě v Hostýnských vrších. Tréninku se zúčastnili jak zkušení psovodi, tak noví čekatelé, kteří se teprve se záchranařinou seznamují a měli tak možnost zjistit co jeden z mnoha takový tréninků obnáší. Jako zpestření jsme všem připravili lanovku pro naše čtyřnohé parťáky.

Vloženo: 13.03.2022
Trénink s GPS navigací

Trénink s GPS navigací

V neděli 20.2.2022 proběhl trénink na orientaci v terénu pomocí GPS zařízení. Délka trasy cca 10 km. Doprovod jim dělali jejich čtyřnozí kamarádi. Všichni dorazili v pořádku do cíle a nikdo se neztratil :-)

Vloženo: 23.02.2022
Reportáž POLAR TV

Reportáž POLAR TV

Televize POLAR natočila reportáž o naši brigádě při tréninku začínajících psů u Karvinského moře.

Vloženo: 28.01.2022 | ... číst více ...
GRATULUJEME !!!

GRATULUJEME !!!

Dne 16.10.2021 složil Libor Juřík s fenkou BOC Mokka Slezský Hrádek / Jessie / atesty Ministerstva vnitra: specializace-Plochy. Moc Liborovi gratulujeme, cesta ke splnění atestu byla dlouhá, ale povedlo se. Tímto má naše brigáda po dlouhé době opět atestovaného psovoda a my Liborovi přejeme zejména zdraví oběma a chuť do další práce.

Za ZBK MSK člen výboru Radmila Dofková

Vloženo: 10.11.2021
MEMORIÁL OLDY DVOROKA 22.-23.10.2021

MEMORIÁL OLDY DVOROKA 22.-23.10.2021

Olda Dvorok byl zakladatel záchranné brigády kynologů na severní Moravě a na jeho počest již proběhla řada ročníků závodu. Letošní soutěž jsme se rozhodli uspořádat jako praktický závod záchranných týmů. Závodu se účastnilo 8 týmů – v každém z nich pak dva psovodi a dva psi. Závod byl koncipován jako praktický, tzn. vycházel z reálných situací, které mohou nastat při pátrání po pohřešovaných osobách – práce v neznámém terénu....

Vloženo: 09.11.2021 | ... číst více ...
Sutinové cvičení v Kaznějově

Sutinové cvičení v Kaznějově

Ve dnech 25. - 26.9.2021 se členové naší brigády společně se členy SIRIUS a členy Zlínské brigády zúčastnili sutinového cvičení na jedné z nejnáročnějších sutin v ČR v Kaznějově. Těžký terén, velmi teplé počasí a denní i noční práce prověřili práci psů i psovodů , zejména těch, kteří mají před sutinovým atestem Ministerstva vnitra či sutinovou prověrkou ZBK ČR. Pro příští rok plánujeme tuto sutinu využít opět, a přes finanční náročnost i na delší dobu výcviku.

Vloženo: 30.09.2021
Týdenní výcvik sutinového a plošného vyhledávání osob na Spáleništi 2021

Týdenní výcvik sutinového a plošného vyhledávání osob na Spáleništi 2021

ZBKMSK společně s psovody ZBKZLK a Barking dogs absolvovali na konci letních prázdnin týdenní soustředění na výcvikové základně Spáleniště na Šumavě. Program se nesl v duchu náročných tréninků. Psovodi  trénovali práci v sutině, na vodě i v plochách. V ploše týmy absolvovaly hledání v sektorech i dlouhou avizaci. Nechybělo ani slaňování. Večery pak byly nabité vzděláváním psovodů. Byly připraveny přednášky o šíření pachu, práce s cadavery, topografie a práce s mapami a GPS, přednáška o PPJ, a také zdravověda a PP člověka i psa. Tímto bychom chtěli poděkovat Lukášovi Mařicovi, Michalovi Kapcalovi, Zuzce Hrubešové, Liborovi Skýpalovi a Petře Juříkové, že si pro nás tyto přednášky připravili. Zároveň děkujeme  za organizaci výcvikového týdne Radce Dofkové. 

Věříme, že jsme zase vylepšili sehranost a kvalitu práce týmů psovod a pes , a těšíme se zase na příště. 

Za ZBKMSK Libor Juřík

Vloženo: 02.09.2021
Ukázky pro dětský tábor 2021

Ukázky pro dětský tábor 2021

Ve dnech 19.7. a 9.8.2021 jsme byli požádání o ukázky pro dětský příměstský letní tábor Kunín. Ukázky byly zaměřeny na poslušnost, zdravovědu, slaňování, vodní záchranářství, povídání o pejscích a praktické cvičení, kdy děti figurovaly. Dále si děti mohly vyzkoušet, jak se cítí pejsci v postroji, když slaňují. Dětem se to moc líbilo.

Vloženo: 17.08.2021
Polsko 5.8.2021 - transport vrtulníkem

Polsko 5.8.2021 - transport vrtulníkem

Dne 5.8.2021 jsme měli možnost se zúčastnit mezinárodního tréninku s kynology záchranáři. Tentokrát jsme se posunuli zase o level výše. Po úvodním školení před letem jsme za hustého deště a výrazného větru absolvovali dvojnásobný transport (psovod, pes) vrtulníkem na místo stavební katastrofy.  Po přistání jsme nastoupili k pátrání po osobě zavalené sutí. Toto cvičení bylo zaměřeno hlavně na prověření odolnosti nervové soustavy psa i psovoda při záchranných operacích, které následují po letecké přepravě na místo neštěstí. Cvičení se zúčastnilo 25 polských, německých a českých záchranných týmů. Tímto bychom chtěli poděkovat Jezry Herma - psieEgo.pl a Wiesław Jastrzębski, že nám umožnili se tohoto tréninku účastnit.

Vloženo: 06.08.2021

Přejít na aktuality

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky je občanským sdružením registrovaným u ministerstva vnitra jako nejpočetnější organizace v České republice zabývající se výcvikem záchranných psů.

Záchranná brigáda kynologů Moravskoslezského kraje je jako pobočný spolek samostatným subjektem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky a vznikla v roce 2000 v návaznosti na vznik nového Moravskoslezského kraje. Je jednou ze 14 regionálních brigád Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, jenž je součásti Integrovaného záchranného systému.

Zaměřujeme se hlavně na výcvik sutinový (vyhledání osob v sutinách), tak i plošný (vyhledání pohřešovaných osob v terénu), v menší míře pak na lavinový a vodní výcvik. Práce týmu (psovod + pes) spočívá především v souhře a porozumění psovoda a jeho psa, ale také pochopení okolních vlivů (počasí, vítr, tlak vzduchu,…) a práce s technikou (radiostanice, GPS,…) Činnost brigády je založena na pravidelných trénincích v průběhu týdne a víkendových soustředění, konaných téměř každý měsíc. Tréninky probíhají pod vedením zkušených instruktorů.

Jsme občanské sdružení, kde si každý člen hradí výdaje za výcvik a krmení výhradně ze svých prostředků.

Během roku dále pořádáme několik zkoušek dle národního i mezinárodního zkušebního řádu a každoročně pak závod Memoriál Oldy Dvoroka.