Praktický závod záchranných týmů

Datum konání: 20.-22.10.2023
Místo konání: Vítkov – Kružberk (Google mapa)

Typ závodu

Jedná se o práci v plochách (denní, noční) i v sutině, úsekové pátrání, sektory atd. se vším, co může psovoda potkat při nasazení v reálné akci. V závodě můžou být užity všechny úrovně terénů a obtížnosti úkrytů.

Maximální počet je 8 dvoučlenných týmů (dva psovodi a dva psi). Můžou se registrovat i náhradníci. Po zaplacení startovného a po potvrzení o přijetí přihlášky a platby je přihlášení závazné. V případě odstoupení se startovné nevrací, tým za sebe může zajistit náhradu, nebo budou povolání registrovaní náhradníci.
Omezení: minimální věk psovoda 18 let, psa minimálně 18 měsíců. Pořadatel si vyhrazuje právo vybrat si soutěžící týmy závodu. Tým může být doprovázen třetí osobou (např. fotografem), tento však nesmí zasahovat do průběhu závodu.

Startovné

 • 2 000,- Kč za tým, splatné na účet 2001922997/2010
 • V ceně je započítána i cena za ubytování
 • Do poznámky napište MOD 2023 a název týmu

Ubytování

 • Ubytování bude ve vnitřních prostorách nebo venkovních chatkách viz. www.velkesedlo.cz (Google mapa)
 • Stravování vlastní nebo lze předem objednat v přihlašovacím formuláři
 • Pitný režim bude zajištěn
 • Případný otop nad rámec bude řešen na místě doplatkem

Vybavení

 • Standardní pro zásah v ploše
 • Standardní pro zásah v sutině
 • Všichni závodníci mimo to musí být vybaveni GPS zařízením, vysílačkou týmově spárovanou a párem botiček pro psaPravidla

Účastníci této akce berou na vědomí následující pravidla, která jsou povinni dodržovat:

 1. Každý účastník akce má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě nebo jiným účastníkům či pořadateli
 2. Každý účastník akce má povinnost chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil škodu na věcech jiných účastníků či na věcech pořadatele
 3. Každý účastník akce prohlašuje, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že má potřebnou zdravotní způsobilost
 4. Účastníci akce jsou povinni dodržovat všechny pokyny pořadatele
 5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu či škodu na věcech účastníků, která byla způsobena nedodržením pokynů pořadatele nebo nevhodným chováním účastníků
 6. Účastníci jsou povinni dodržovat BOZP dle pokynů pořadatele, tzn. nosit helmu, rukavice, boty a další osobní ochranné pomůcky, které po nich bude pořadatel požadovat
 7. Účastníci mají zakázáno vstupovat do míst, která budou označená zákazem vstupu
 8. Účastníci prohlašují, že pes/fena má všechny povinné očkování, nejeví známky infekční nemoci, a ani v posledních 14 dnech nebyl/a v kontaktu se zvířaty s infekčním onemocněním
 9. Je zakázáno volné pobíhání psů bez dozoru
 10. V průběhu akce je přísný zákaz konzumace alkoholu a jiných omamných a návykových látek
 11. Účastník akce bere všechna výše uvedená pravidla na vědomí a svým přihlášením na akci se je zavazuje dodržovat.
 12. Veterinární podmínky účasti
  • Pes / Fena musí mít platné povinné očkování proti vzteklině + inf. choroby (psinka, parvoviróza, leptospiróza, inf. zánět jater)
  • Pokud pes nemůže být z objektivních zdravotních příčin očkován, musí doložit o tomto potvrzení od VET
  • Pes / Fena musí být klinicky zdráv.
  • Pes / Fena musí být v odpovídající fyzické kondici.
  • Hárající feny se mohou závodu zúčastnit.

Hlavní sponzoři závodu

Děkujeme všem sponzorům, kteří se jakkoli podílí na pořádání tohoto závodu.

Krajina Břidlice
Hyundai Mobis
Generali
Gemini - oční klinika
Štramberský ELMOS s.r.o.
RAVAK
LARI CZ s.r.o.
SMOLO a.s.
ZKS CENTRUM Parent Company
Homolý
Bausch + Lomb
Dossan s.r.o.
FTP universal a.s.
Trinutka - RAD company s.r.o.
JK Animals

Hlavní partneři ZBK MSK